Navo en Nederland

afbeelding van P Geertsma

De krijgsmachten van verschillende landen werken met elkaar samen aan een veilige en leefbare wereld. Ook de Nederlandse krijgsmacht is verbonden aan verschillende internationale verdragsorganisaties waaronder ook de Noord Atlantische Verdragsorganisatie oftewel de NAVO. Bij de NAVO zijn op dit moment 26 verschillende landen aangesloten. Deze landen bieden elkaar onderling steun wanneer één of een aantal landen wordt aangevallen. Eigenlijk is door de onderlinge samenwerking van de deelnemende landen het grondgebied van de NAVO zeer groot. Vrijwel heel Europa is aangesloten evenals Noord Amerika en Canada. Door de onderlinge samenwerking tussen deze voornamelijk Westerse landen is de veiligheid vergoot. De NAVO brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Zo moeten de deelnemende landen geld afstaan om deze organisatie te ondersteunen. Daarnaast moeten de krijgsmachten van de NAVO landen elkaar ondersteunen wanneer één van hun bondgenoten wordt aangevallen. Naast de NAVO is ook de VN (verenigde naties) een belangrijke verdragsorganisatie waar Nederland bij is aangesloten.