NATO Training Mission Iraq

afbeelding van P Geertsma

In Irak tracht de NAVO de vrede weer terug te laten keren. Dit is buitengewoon moeilijk omdat er in dat land verschillende partijen en groeperingen zijn die graag weer een dictatuur willen hebben zoals er voorheen was met Saddam Hoessein aan het bewind. De NAVO wil dit ten koste van alles voorkomen en het gebied democratiseren. Dit is een moeizaam proces want verschillende instanties moeten als het ware worden omgebouwd tot het democratische denken. Om dit proces zo goed mogelijk te leiden heeft de NAVO een speciale trainingsmissie in het leven geroepen. Deze missie draagt de naam NATO Training Mission Iraq en wordt afgekort met NTM-I. Deze Trainingsmissie is bezig met het opleiden van Irakese politie en militairen. Ook houd de NATO Training Mission Iraq zich bezig met de ondersteuning van andere mensen die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde in het ‘nieuwe Irak’.