De nationale taken van de Koninklijke Landmacht

afbeelding van P Geertsma

De Koninklijke Landmacht van Nederland lijkt tegenwoordig alleen maar in het buitenland actief te zijn. Toch heeft de Nederlandse Landmacht ook belangrijke taken binnen de eigen landsgrenzen. Zo kan de Nederlandse Landmacht worden ingezet wanneer er calamiteiten in Nederland plaatsvinden. Calamiteiten zijn rampen zoals de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Ook kan de Nederlandse Landmacht ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties die in Nederland actief zijn. De belangrijkste taken binnen de landsgrenzen zijn natuurlijk de bescherming van de Nederlandse burgers wanneer er een aanval zou plaatsvinden van terroristen of een buitenlandse krijgsmacht. Gelukkig is dat vandaag de dag nog niet aan de orde. In zekere zin mogen we daarom dankbaar zijn dat de Nederlandse Landmacht buiten Nederland meer nodig is dan binnen Nederland.