Nationaal-bolsjewisme een onbekende politieke stroming

afbeelding van P Geertsma

In de Tweede Wereldoorlog en de periode daar vlak voor kende het Nationaal Socialisme een grote populariteit onder de Duitse bevolking en de bevolking van diverse andere landen. Door het Nationalisme en het Socialisme te combineren ontstond een nieuwe politieke stroming in de wereld. Deze stroming bleek zich echter steeds verder te ontwikkelen tot een kwaadaardig en moorddadig politiek systeem dan zeer bruut optrad tegen mensen die niet binnen de politieke stroming pasten. Racisme en antisemitisme maakten deel uit van het politieke beleid.

Nu zijn er inmiddels al behoorlijk wat jaren versteken en is een nieuwe vreemde politieke stroming ontstaan die de naam Nationaal-bolsjewisme draagt. Ook hier zit de combinatie tussen het 'rechtse' Nationalisme gezamenlijk met een 'linkse stroming' het Bolsjewisme in. Deze stroming is in Rusland ontstaan na de val van de Sovjet-Unie in 1991. Toen was het weer mogelijk om verschillende partijen op te richten en werd de Russische Nationaal-Bolsjewistische Partij (afgekort met NBP) in het leven geroepen. Deze groep is niet niet-marxistisch maar maakt wel gebruik van bepaalde termen die uit het marxisme stammen. De vlag van de Nationaal-Bolsjewistische Partij lijkt op een combinatie tussen de nazi-vlag van de Duitsers in de tweede Wereldoorlog en de vlag van de voormalige Sovjetunie. De beschrijving is als volgt: een rode vlag met een witte cirkel waarbinnen een zwarte hamer en sikkel zijn afgebeeld. Het Nationaal-bolsjewisme is eigenlijk een moeilijk te plaatsen in een politiek linkse of rechtse hoek omdat deze politieke stroming veel van beide politieke kanten heeft.

Otto Strassers zijn ideeën tonen veel overeenkomsten met de ideologie van de Russische nationaal-bolsjewisten. Naast hem worden ook andere ideologen genoemd die veel overeenkomsten tonen met het gedachtegoed van de Russische Nationaal-Bolsjewistische Partij (NBP). Zo worden onder ander de namen genoemd van Nikolaj Boecharin, Leo Savinkov en Gregor Strasser (een familielid van Otto Strasser). De NBP krijgt in Rusland steeds meer aanhangers. Net zoals de nazi's in de Tweede Wereldoorlog bestaat het grootste deel van de aanhang uit kansloze burgers en mensen uit de lage arbeidersklasse. De Russische nationaal-bolsjewisten moeten het voornamelijk hebben van de onvrede die onder de burgers leeft. Wanneer het straks tijdens de economische crisis nog slechter gaat met de Russische economie en samenleving kan deze partij misschien wel heel groot worden.