Nacht van de Lange Messen

afbeelding van P Geertsma

De Nacht van de Lange Messen was een van de eerste massamoorden van de nazi’s en was er op gericht om de tegenstanders van Adolf Hitler zijn plannen voorgoed uit de weg te ruimen. De Nacht van de Lange Messen wordt ook wel de Röhm-putsch genoemd. Deze naam is zeer toepasselijk want de voornamelijk bedreiging van Hilter zijn macht werd gevormd door de SA. De leider van de SA was Ernst Röhm. De SA was de Sturmabteilung en de leden daarvan werden ook wel Bruinhemden genoemd. De SA kreeg te veel macht in Duitsland en tijdens de machtsovername bedroeg het aantal leden al 400.000 man. Hiermee vormde de Sa een bedreiging voor het vrij conservatieve leger die toen ter tijd de naam Reichswehr droeg.

Zowel Hitler als veel leden van de Reichswehr wilden de macht van de SA uitschakelen. Daarvoor werd geweld als het beste middel gekozen. Op 30 juni 1934 werd de SA-top door de leden van de SS (die onder Heinrich Himmler stonden) geëxecuteerd. Toen de moordpartij voorbij was verklaarden de meeste overige leden van de SA trouw aan Hitler. De Reichswehr werd ongeveer een jaar later (1935) omgebouwd tot Deutsche Wehrmacht. Ook deze eenheid zwoer trouw aan Hitler. Inmiddels was er hierdoor een groot leger beschikbaar in Duitsland. Adolf Hitler kon langzamerhand zijn doelstellingen verwezenlijken namelijk het veroveren van de wereld en het stichten van een Derde Rijk. De wereld sloeg echter terug.