Militairen zijn ambtenaren

afbeelding van P Geertsma

Militairen zijn in dienst van Defensie. Omdat Defensie een overheidsinstantie is zijn militairen eigenlijk ambtenaren. Een ambtenaar heeft een aantal voordelen ten opzichte van een werknemer in de particuliere sector. Zo hebben ambtenaren vaak meer inkomenszekerheid en hebben ze daarnaast een behoorlijke zekerheid dat ze niet ontslagen zullen worden om bedrijfseconomische redenen. Hieronder staan nog een aantal teksten die verbonden zijn aan de functie van ambtenaren binnen Defensie.

Diversiteit binnen Defensie
Ambtenaren behoren echter in dienst van de overheid ook een afspiegeling te vormen van de maatschappij. Om dit te realiseren heeft de Nederlandse overheid zowel bij de politie als bij Defensie een duidelijk beleid omschreven met betrekking tot het werven en behouden van diversiteit binnen haar organisatie. Diversiteit houdt niet alleen in dat er zowel mannen als vrouwen binnen Defensie moeten werken. Diversiteit is ook verbonden aan culturele achtergrond.

Verstrekking van materiaal
Personeel van Defensie krijg van de overheid verschillende materialen toegewezen zoals militaire kleding, uitrusting, wapens enz. Deze materialen blijven eigendom van de overheid. Een militair heeft de materialen eigenlijk in bruikleen. Binnen Defensie gelden duidelijke richtlijnen over de wijze waarop met overheidsmateriaal moet worden omgesprongen.

Uitdragen van gezag
Militairen hebben een voorbeeldfunctie en behoren zich zo te gedragen als men van een goed militair kan verwachten. Wanneer militairen in uniform zijn dienen ze het uniform ‘goed’ te dragen en professioneel over te komen. Militairen die dronken over straat lopen of betrokken raken bij vechtpartijen lopen de kans om vervolgd te worden.

In dienst van Nederland
Nederlandse militairen zijn in dienst van de Nederlandse overheid. Ze behoren daarom over de Nederlandse nationaliteit te beschikken. Daarnaast zweren ze ook trouw aan hun land.

Hoewel het woord ambtenaar voor een aantal mensen een negatieve klank heeft is er niets mis met het werken voor en namens de overheid. In tijden van economische crisis hebben veel ambtenaren een gevoel van zekerheid met betrekking tot hun baan. Tijdens de huidige economische crisis heeft Defensie zelfs extra personeel nodig. Defensie probeert op verschillende manieren nieuwe mensen te werven voor zowel militaire functies als bruger functies.