Militaire vluchten boven Libië

afbeelding van P Geertsma

Aan de internationale acties die worden uitgevoerd ter bescherming van de burgerbevolking in Libië nemen verschillende landen deel. Tot het besluit van het nemen van militaire maatregelen zijn de leden van de internationale VN Veiligheidsraad gekomen. Hierdoor hebben de militaire acties een breed draagvlak gekregen. Ook een groot deel van de Arabische wereld steunt de acties die worden ondernomen om het luchtruim van Libië in handen te krijgen en zodoende de burgerbevolking te beschermen tegen de vliegtuigen die in opdracht van Kaddafi bombardementen uitvoeren op haar eigen burgerbevolking. Er nemen verschillende landen deel aan de militaire missie. Zo hebben Frankrijk en Groot-Brittannië al verschillende vliegtuigen gestuurd en hebben een aantal van deze vliegtuigen ook daadwerkelijk doelen van Kaddafi vernietigd. Hierdoor komt Kaddafi steeds verder in het nauw te zitten en worden de rebellen die tegen hem gekeerd zijn verder gesteund.

Tot op dit moment heeft Amerika het grootste aandeel aan de internationale interventie gehad. Sinds de actie begon op 19 maart 2011 zouden volgens het Pentagon al een groot aantal vluchten zijn uitgevoerd boven Libië. Dit aantal stond toen al op 1424 vluchten die door verschillende landen werden uitgevoerd. De strijdkrachten van de VS hadden deel aan ruim 60 procent van deze vluchten volgens het Pentagon. Naast de VS nemen ook Frankrijk, Groot-Brittannië en België deel aan de missies. Zij zouden ongeveer 70 vluchten voor hun rekening hebben genomen op de zaterdag dat de interventie van kracht ging.