Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD en veiligheidsonderzoek

afbeelding van P Geertsma

Wanneer je bij Defensie aan de slag wilt gaan is het goed om te weten dat er een veiligheidsonderzoek plaatsvindt tijdens de sollicitatieprocedure. Dit onderzoek is belangrijk omdat Defensie een organisatie is waarbij vaak met vertrouwelijke informatie wordt omgesprongen. Daarnaast hebben militairen bij Defensie te maken met vuurwapens en explosieven. Het spreekt voor zich dat iemand betrouwbaar moet zijn wanneer hij of zij met deze wapens wordt uitgerust. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is de instantie die het veiligheidsonderzoek naar sollicitanten uitvoert. Het doel van dit onderzoek is het vast stellen of de sollicitant later bij Defensie zijn of haar verplichtingen bij de overheid onder alle omstandigheden getrouw zal vervullen. Defensie is namelijk op zoek naar integer personeel met een professionele beroepshouding. Het veiligheidsonderzoek wordt meestal gestart nadat alle andere selectie-onderdelen van de sollicitatieprocedure succesvol zijn afgerond.