Militaire baretemblemen van Nederlandse Krijgsmacht

afbeelding van P Geertsma

Vanaf het 1946 tot 2009 zijn er verschillende militaire baretemblemen door Defensie in gebruik geweest. Deze baretemblemen of baretgespen werden door Frans Smits (22 juni 1915 - 21 februari 2006) ontworpen. De volgende baretemblemen werden bij de Koninklijke Landmacht de afgelopen jaren gedragen. De informatie is afkomstig van het boek: Cats B.C. en Coenders C.P. (1968) De wapenemblemen van het Nederlandse Leger vanaf 1946.

Generale Staf (1946-1976)
Technische Staf (1955)
Intendance Staf (1946-1973)
Koninklijke Militaire Academie (1948)
Opleidingscentrum officieren van speciale diensten (1976-onbekend)
Koninklijke Militaire School (1962)
Opleidingscentrum voor Initiële Opleidingen (onbekend)
Indisch Instructie Bataljon (1946-1949)
LO/Sportorganisatie (onbekend)
Infanterie - Algemeen (1946)
Garde grenadiers (1946)
Garde jagers (1946)
Garde fuseliers Prinses Irene (1946)
Johan Willem Friso (1953-1992,1999-heden)
Stoottroepen (1946)
Limburgse jagers (1951)
Korps Nationale Reserve (1982, van 1948 tot 1982 werd het embleem van de Infanterie gedragen)
Van Heutsz (1951)
Korps Commandotroepen (1950)
Chassé (1953-?)
Oranje Gelderland (1953-onbekend)
Menno van Coehoorn (1953-onbekend)
Aan en afvoer troepen (1946-2000)
Intendance (1946-2000)
Koninklijke Marechaussee (1946-1998, in 1998 een zelfstandig krijgsmacht onderdeel geworden)
Bewakingskorps "Koninklijke Landmacht" (1952-1955)
Verplegingstroepen (1946-1951)
Cavalerie - Algemeen (1966-heden)
Huzaren van Prins van Oranje (1979)
Huzaren van Boreel (1946)
Huzaren van Sytzama (1952)
Huzaren Prins Alexander (1951)
Veldartillerie (1946)
Luchtdoelartillerie (1946)
Korps Rijdende Artillerie (1947-1950, na 1950 droeg het regiment geen baret meer, maar een kwartiermuts)
Pantserafweerartillerie (1946-1950)
Genie (1946)
Pontonniers (1946-1963,jaren 90 tot heden)
Opzichter van fortificatiën (bij de Dienst DGW&T/DVD)(1946)
Pioniers (1946-1963,jaren 90 tot heden)
Verbindingsdienst
Technische Dienst (1946)
Geneeskundige Dienst (1951)
Officieren van Gezondheid (1946-1951)
Tandartsen en Apothekers (1946-1951)
Geneeskundige Troepen (1946-1951)
Bevoorrading en Transport (2000)
Regiment Uitrustingtroepen (1946-1951)
Officieren van Speciale Diensten (1953-1963)
Korps Mobiele Colonnes (1955-onbekend)
MILVA (1948-1982)
Militaire administratie (1946)
Militaire juridische dienst (1950)
Psychologische en sociologische dienst (1977)
Legerpredikant (1946)
Aalmoezenier (1946)
Rabbijn (1948)
Humanistisch Raadsman (1964)
Pandit (2003)

Een aantal van deze militaire baretemblemen is, zoals hierboven aan de jaartallen is te lezen, niet meer in gebruik. Ten opzichte van andere landen zoals Denemarken heeft de Nederlandse Landmacht vrij grote militaire baretemblemen. De vormgeving is sierlijk en heeft de vorm van een soort W. Dit verwijst naar de toenmalige Koningin Wilhelmina. De baretemblemen zijn meestal van koper gemaakt en hebben daardoor een goudkleurig uiterlijk. Ook zijn er zilverkleurige baretemblemen. De baretemblemen hebben een rechthoekige achtergrond van een soort stof. Deze achtergrond is 4,8 bij 7 centimeter groot. De keur van deze stof verwijst naar het wapen of dienstvak en kan van laken en soms fluweel zijn gemaakt.

Er zijn verschillende militaria verzamelaars die zich richtten op het verzamelen van militaire baretemblemen. Er zijn echter zeer veel emblemen en daarnaast zijn een aantal daarvan ook zeer kostbaar. Het verzamelen van baretemblemen is echter een mooie uitdagende hobby. Achter elk embleem zit een geschiedenis.