De media en oorlogen

afbeelding van P Geertsma

Media en oorlogsvoering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al sinds de eerste oorlogen die werden gevoerd werd er al rekening gehouden met de mening en invloed van de bevolking van een land. Machthebbers waren en zijn in grote mate afhankelijk van hun eigen burgers. Deze burgers moeten namelijk in geval van grote gewapende conflicten hun jongemannen en vrouwen afstaan ten behoeve van de oorlogsindustrie.

Om voor voldoende draagvlak te zorgen maken veel overheden handig gebruik van de politiek en de media. Vooral landen die een dictatuur hebben en een gecensureerde pers kunnen hun bevolking indoctrineren.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten zowel de geallieerde landen als de aanvallende landen veel gebruik van een haatcampagne tegen de vijand. In de Tweede Wereldoorlog en de periode daar vlak voor hebben de nazi’s veel gebruik gemaakt van de media om hun haat over Joden en communisten te verspreiden.

Ook tegenwoordig maken zowel Oosterse landen als Westerse landen gebruik van de media om hun eigen volk te bespelen. De Westerse media kenmerkt zich overigens wel door de kritische houding. Dat kan natuurlijk ook omdat het Westen voornamelijk uit democratieën bestaat.