De manoeuvrebrigade van de Koninklijke Landmacht

afbeelding van P Geertsma

Naast de ondersteunde brigade heeft de Koninklijke Landmacht ook manoeuvrebrigades. Deze brigades opereren meestal ‘in het veld’ en hebben te maken met daadwerkelijk contact met de vijand. Omdat de manoeuvrebrigades het meeste gevaar lopen worden deze eenheden vaak ook het beste getraind. Binnen manoeuvrebrigades zijn nog aparte gevechtseenheden aanwezig die hun eigen specialisaties hebben. Elke manoeuvrebrigade heeft haar eigen eenheden die onder een staf zijn geplaatst. De staf is verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele brigade. De belangrijkste eenheid die onder de staf is geplaatst zijn de gevechtseenheden. Deze worden onderverdeeld in infanteristen en cavaleristen. Dit zijn de eenheden die het meeste contact met de vijand maken en daarvoor goed worden getraind om met wapens om te gaan. Daarnaast zijn er artilleristen die verder achter het front worden geplaatst om met extra vuurmonden ondersteuning te bieden aan de gevechtseenheden. Daarnaast zorgen de artilleristen voor een vernietiging van de infrastructuur van de vijand. Ook de genie bied ondersteuning aan de eigen gevechtseenheden door onderkomens te bouwen, noodbruggen aan te leggen, mijnen te vernietigen en eventuele obstakels voor eigen troepen op te ruimen. Daarnaast zijn er speciale logistieke eenheden aanwezig om het transport van voorraden te regelen. Zodoende kan er altijd over voldoende voedsel en munitie worden beschikt wanneer dat nodig is. Daarnaast zorgt deze eenheid voor de reparatie en vervanging van materieel wanneer dat nodig is.
Alle eenheden vormen de manoeuvrebrigade. Deze manoeuvrebrigade staat vervolgens in verbinding met de ondersteunende brigade.