Mannen en vrouwen binnen de Krijgsmacht

afbeelding van P Geertsma

De laatste jaren lijkt het er op dat er een toenemend aantal vrouwen binnen de uniformberoepen aan de slag gaat. Zowel de politie als Defensie nemen steeds meer vrouwen aan om ook in functies op straat en in het veld aan de slag te gaan. Dit is overigens niet alleen het geval binnen Nederlandse overheidsinstanties. Ook het leger van onder andere België houdt zich druk bezig met het werven van diversiteit binnen haar organisatie. Dit wordt volgens velen als een gunstige ontwikkeling gezien. In tegenstelling tot de periode tot de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn tegenwoordig vrouwen behoorlijk vertegenwoordigd in de krijgsmacht. Tijdens de dienstplichtperiode werden alleen mannen opgeroepen om de dienstplicht te vervullen. De gedachte was dat de krijgsmacht niet bij vrouwen zou passen. De praktijk blijkt nu anders uit te wijzen. Het leger staat open voor zowel mannen als vrouwen. Hierdoor ontstaat een goede afspiegeling van de samenleving.