Loopbaan bij Defensie

afbeelding van P Geertsma

Personeel bij Defensie
De belangrijkste kracht van Defensie is niet het wapenarsenaal maar zijn de personeelsleden. Zoals bij elke organisatie is personeel de belangrijkste factor om een organisatie draaiende te houden. In totaal werken er 70.000 burgers en militairen bij Defensie. Deze personeelsleden moeten goed blijven functioneren vanaf de aanstelling tot het verlaten van de organisatie. Daarom investeert Defensie veel in haar eigen personeel. Hierbij maakt het niet uit of het personeelslid een militaire functie of een burger functie heeft. In beide gevallen wordt aandacht besteed aan de loopbaan van het personeelslid.

Solliciteren bij Defensie
Al tijdens de sollicitatie zorgt Defensie er voor dat sollicitanten en andere geïnteresseerden duidelijk kunnen zien wat werken bij Defensie inhoudt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar Defensie in zijn algemeenheid. Er wordt ook ingezoomd op de verschillende functies die binnen Defensie kunnen worden uitgevoerd. Tijdens open dagen wordt veel aandacht besteed aan de functies binnen Defensie. Ook op internet is veel informatie hierover te vinden.

Elke functie heeft specifieke eigenschappen die onder andere naar voren komen in de functie-eisen en het functieprofiel. De functie-eisen en het profiel geven tevens aan waar de sollicitant aan moet voldoen wanneer hij of zij wil solliciteren voor die baan.

Geschikt voor Defensie of niet
Natuurlijk kan iedereen van zichzelf denken dat hij of zij een geschikte kandidaat is voor een bepaalde functie. Er is echter bij elk bedrijf ook een selectieprocedure aanwezig. De selectieprocedure zorgt er voor dat het bedrijf overtuigd wordt van de geschiktheid van de kandidaat. Selectieprocedures kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Sommige bedrijven vinden één gesprek al voldoende terwijl anderen beslist twee gesprekken willen voeren met kandidaten. Dat is natuurlijk afhankelijk van het aanbod aan sollicitanten. Er zijn ook bedrijven die de competenties en karaktereigenschappen van doorslaggevend belang vinden om voor een functie in aanmerking te komen. Die bedrijven kunnen bijvoorbeeld psychologische testen afnemen.

Veiligheidsonderzoek bij Defensie
Defensie is een unieke organisatie. Er zijn binnen haar afdelingen verschillende functies aanwezig waarbij grote verantwoordelijkheid moet worden gedragen door haar personeelsleden. Vaak zijn er risico’s aan het werken bij Defensie verbonden. Het spreekt voor zich dat die risico’s zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Dit kan in belangrijke maten worden gerealiseerd door betrouwbaar en goed personeel in dienst te nemen. Om er voor te zorgen dat haar personeel betrouwbaar is wordt onder andere en veiligheidsonderzoek ingesteld naar elke medewerker die solliciteert bij Defensie.

Keuring bij Defensie
Naast het veiligheidsonderzoek worden ook een aantal testen afgenomen bij de sollicitant. Dit wordt met name gedaan bij de militaire functies. Militairen moeten over een goede psychische en fysieke gesteldheid beschikken om de opleiding af te ronden en in het veld te functioneren. Om een indicatie te krijgen van de gesteldheid van de militair neemt Defensie een psychologisch onderzoek en een medisch onderzoek af. Sollicitanten die hiervoor zijn opgeroepen moeten verplicht meewerken aan deze onderzoeken wanneer ze in aanmerking willen komen voor een functie bij Defensie.

Uitslag van de keuring bij Defensie
Wanneer de sollicitant door de keuring bij Defensie is heen gekomen zal hij of zij de uitslag te horen krijgen. Op basis van deze uitslag wordt gekeken of het mogelijk is om hem of haar een functie bij Defensie aan te bieden of niet. Bij een negatieve uitslag wordt aangegeven op welke gronden de sollicitant is afgewezen en of hij of zij later nog een kans kan maken om de keuring alsnog te halen. Bij een positieve uitslag van de keuring bij Defensie kan de sollicitant op basis van de keuringsuitslag en de beschikbaarheid van arbeidsplaatsen een keuze maken uit verschillende militaire afdelingen.

Algemene Militaire Opleiding AMO
Wanneer de keuze eenmaal is gemaakt zal de sollicitant te horen krijgen wanneer hij of zij moet opkomen. Op de datum van aanvang zal de Algemene Militaire Opleiding plaatsvinden. Deze opleiding die ook wel AMO wordt genoemd is voor alle militairen verplicht die nog niet op korte termijn in dienst hebben gezeten. Tijdens de AMO leert de kandidaat alle basiselementen van de militaire cultuur. Helaas vallen er jaarlijks toch een behoorlijk aantal kandidaten tijdens de AMO af. De belangrijkste reden hiervan is het grote verschil tussen de militaire cultuur en de burgermaatschappij. Wanneer de kandidaat de AMO heeft gehaald zal hij of zij een specifieke opleiding krijgen voor zijn of haar krijgsmachtonderdeel.

Specifieke militaire opleidingen
De specifieke opleidingen of elementaire opleidingen richten zich op bepaalde krijgsmachtonderdelen van Defensie. Militairen leren tijdens deze opleidingen functioneren binnen een onderdeel van Defensie. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het algemene krijgsmachtonderdeel zoals: de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. Er wordt ook gekeken naar de specifieke tak. Zo krijgt iemand die voor Luchtmobiel heeft gekozen een opleiding die zich richt op de Luchtmobiele Brigade. Iemand die voor het Korps Commando Troepen heeft gekozen krijgt een specifieke KCT opleiding en ga zo maar door. Wanneer de elementaire opleiding succesvol is afgerond vindt er meestal een ceremonie plaats waarin de baretten worden uitgereikt.

Verdere militaire trainingen
Wanneer de militair zijn of haar verplichte opleidingen heeft afgerond komt hij of zij in de situatie van paraatheid. Tijdens de paraatheid zullen verschillende trainingen plaatsvinden die gericht zijn op de vaardigheden van de militair. Deze vaardigheden moeten goed worden onderhouden en indien nodig verbetert. Daarnaast is het zo dat er verschillende trainingen worden geboden om de militair voor te bereiden op een uitzending in het buitenland. Vrijwel alle militairen lopen de kans om uitgezonden te worden en hebben daar ook voor getekend.

Uitzending
Wanneer militairen op uitzending gaan is dat de daadwerkelijke praktijk. Tijdens de uitzending kunnen militairen in de praktijk laten zien wat ze altijd hebben geleerd. Voor veel militairen is dit een uitdaging maar gelukkig staan ze er niet alleen voor. Samenwerken en elkaar ondersteunen zowel fysiek als psychisch is erg van belang. Pas tijdens de uitzending komen veel militairen er achter of ze echt geschikt of ongeschikt zijn voor een beroep als militair.