Ladiesday Koninklijke Marechaussee

afbeelding van P Geertsma

De Koninklijke Marechaussee wil graag veel diversiteit in haar eenheden hebben om zodoende een goede afspiegeling te vormen van de maatschappij. Om de diversiteit te vergroten richt de Koninklijke Marechaussee zich steeds meer op het werven van vrouwen voor diverse functies. Om de vrouwen effectief te benaderen is een speciale Ladiesday in het leven geroepen. Deze Ladiesday voor de Koninklijke Marechaussee wordt gehouden op zaterdag 27 juni 2009. Op die dag kunnen vrouwen extra inforamtie inwinnen over het werk bij de KMAR. Luitenant Jack Monster van de wervingsafdeling van de Koninklijke Marechaussee geeft aan dat de Ladiesday gaat “Over belangrijke onderwerpen als zwangerschapsverlof, uitzendingen, herintreden en werken in deeltijd doen allerlei verhalen de ronde. Door hier eerlijk informatie over te geven, hopen wij de sollicitatiedrempel te verlagen.”