Krijgsmacht populair

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse krijgsmacht is een veelzijdige organisatie waarbinnen verschillende functies, specialismen en afdelingen aanwezig zijn. De diversiteit binnen Defensie is zeer groot. Dat is niet verwonderlijk want binnen Defensie werken tienduizenden mensen. Jaarlijks nemen duizenden mensen deel aan de verschillende militaire keuringen en sollicitatiegesprekken om maar een functie te kunnen bemachtigen bij een krijgsmachtonderdeel. Defensie krijgt de laatste tijd een enorme stortvloed van sollicitanten over zich heen. Dit heeft voor een groot deel te maken met de economische crisis waardoor veel werkloosheid is ontstaan. Veel mensen willen wel ‘een poging wagen’ bij Defensie. Toch is de economische crisis niet de enige oorzaak van een toestroom van sollicitanten. Defensie lijkt namelijk ook populairder te worden onder de jeugd.Veel jongeren vinden Defensie een uitdagende organisatie waarbij avontuur, maatschappelijk belang en fysieke uitdaging met elkaar verbonden zijn in militaire functies. Daarnaast spreekt de saamhorigheid onder militairen veel potentiële sollicitanten aan. Het lijkt er op dat in de individualistische maatschappij een toenemende drang ontstaat naar het groepsgevoel en het klaarstaan voor elkaar. Deze aspecten komen binnen Defensie aan bod. Wanneer je interesse hebt in een functie bij Defensie is het contact laagdrempelig. Via internet kan makkelijk informatie worden ingewonnen en daarnaast zijn banenwinkels door heel Nederland aanwezig waar mensen informatie kunnen inwinnen en voorlichtingen kunnen volgen.