Krijgsmacht

afbeelding van P Geertsma

Een krijgsmacht is een ander woord voor leger, de strijdkrachten of militaire macht van een bepaald land. Het is het geheel aan militair materiaal en mensen dat kan worden ingezet om een land te verdedigen of om een ander land aan te vallen. Leden en voertuigen die tot een krijgsmacht behoren zijn vaak duidelijk te herkennen aan een bepaalde kleur of bepaalde tekens. Vroeger ongeveer twee eeuwen terug waren veel leden van de krijgsmacht gekleed in fel gekleurde uniformen. Tegenwoordig is het vooral belangrijk dat de krijgsmacht gecamoufleerd is zodat de vijand hen minder snel kan opmerken en het verrassingseffect van een aanval vergroot kan worden.

Bijna elk land heeft een eigen krijgsmacht om haar belangen en burgers te verdedigen. Een krijgsmacht wordt vaak onderverdeeld op het terrein waar ze kan worden ingezet. Zo is er een luchtmacht voor de verdediging en het aanvallen via het luchtruim. Zo is er een marine voor oorlogvoering te water. Daarnaast is er ook de landmacht welke het oudste krijgsmachtonderdeel is.
Krijgskunde is het bestuderen over de wijze waarop oorlog gevoerd kan worden en de krijgsmacht zo effectief mogelijk kan worden ingezet om de vijand uit te schakelen. In Nederland wordt de krijgsmacht vaak gewoon met 'leger' of 'defensie' aangeduid.

Nederland heeft in het verleden veel oorlogen meegemaakt en krijgt ook vandaag de dag nog een belangrijke rol in de vredesmissies over de hele wereld. Het bestuderen van de Nederlandse oorlogvoering in het verleden heet krijgsgeschiedenis.