Krijgsheren en warlords de definitie

afbeelding van P Geertsma

Krijgsheren of warlords komen over de hele wereld voor in verschillende categorieën. Een krijgsheer is iemand die aan het hoofd van een gewapende groepering staat die een bepaalde macht heeft in een gebied. Krijgsheren zijn met name militaire leiders en hebben door hun macht een grote politieke invloed. Veel krijgsheren werken niet of nauwelijks samen met een overheid en gaan hun eigen gang. Ze hebben hun eigen regels en hun eigen onderdanen. Soms behoren dorpen of steden tot hun invloed. Een krijgsheer heeft een autoritaire leiderschapstijl en verlangt van de bevolking die onder hem staat absolute gehoorzaamheid. Vaak moeten families die in dorpen wonen hun zonen afstaan om dienst te nemen in het leger van de krijgsheer. Omdat krijgsheren vaak geen landelijke invloed hebben kunnen ze niet of nauwelijks beschikken over uniformen en emblemen waarmee ze zich kunnen onderscheiden van andere groeperingen. Vaak vechten strijders van warlords gewoon in burgerkleding. Krijgsheren en hun groeperingen worden ook wel partizanen, verzetstrijders, terroristen en bandieten genoemd. De naam die aan de groepering van de krijgsheer wordt gegeven is vaak in grote mate afhankelijk van de wijze waarop de krijgsheren zich gedragen en de invloed die ze hebben op de sociale rust in de omgeving.