Korte Officiersopleiding Nederlandse Defensie

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/htdocs/armednl/http/includes/unicode.inc on line 345.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/htdocs/armednl/http/includes/unicode.inc on line 345.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/htdocs/armednl/http/includes/unicode.inc on line 345.
afbeelding van P Geertsma

Korte Officiersopleiding algemeen
De Nederlandse Defensie heeft verschillende opleidingsmogelijkheden voor haar personeelsleden. Deze opleidingsmogelijkheden hebben verschillende leerstof en moeilijkheidsgraad. Defensie vind het belangrijk dat haar personeel goed wordt voorbereid op de belangrijke taken die ze moeten uitvoeren in de praktijk. Officieren dragen veel verantwoordelijkheid omdat ze in de meeste gevallen leiding geven aan veel personeelsleden of militair materiaal. De korte officiersopleiding is een opleiding die aan militairen kan worden geboden om de algemene vaardigheden aan te leren die bij het functioneren als officier horen.

Korte Officiersopleiding: de duur
De Korte Officiersopleiding geeft in de naam al aan dat het geen lange opleiding is. Deze opleiding duurt anderhalf jaar. In deze anderhalf jaar leren de deelnemers de vaardigheden en kennis aan die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering van de laagste officiersrang namelijk de rang van luitenant.

Korte Officiersopleiding onderdelen: deel 1
Het begin van de Korte Officiersopleiding is de Algemene Luitenantsopleiding. Deze Luitenantsopleiding is onderverdeeld ion vier verschillende onderdelen. Het eerste deel van de opleiding heeft als doelstelling de vaardigheden van een militair aan te leren. Dit is met name belangrijk voor mensen die tot het begin van de opleiding alleen maar burgerberoepen hebben uitgevoerd. Het is namelijk mogelijk om met een HAVO opleiding te solliciteren bij Defensie voor een officiersfunctie. Tijdens het eerste deel van de korte officiersopleiding leert de deelnemer ook de vaardigheden aan om een leidinggevende te zijn binnen Defensie. Verschillende basisvaardigheden worden eveneens aangeleerd zoals schieten, kaartlezen, exerceren, sporten en militaire EHBO. Tijdens oefeningen worden verschillende situaties uit de praktijk nagebootst. Deze oefeningen vinden vaak in het veld plaats en worden in teamverband uitgevoerd. Want bij Defensie draait vrijwel alles om samenwerken. Tijdens deze fase van de opleiding kom je er vaak pas echt achter of je geschikt bent als leidinggevende. Met name de zware omstandigheden die worden nagebootst kunnen er voor zorgen dat de ‘leider in je geboren wordt’ of juist niet.

Korte Officiersopleiding onderdelen: deel 2
Het tweede deel van de Korte Officiersopleiding van Defensie gaat in het op het luitenantsniveau en de daarbij behorende presentatietechniek. Je moet je als leidinggevende kunnen presenteren voor een groep militairen. Daar komt een deel gezag bij kijken en uitstraling. Je moet het respect en vertrouwen kunnen afdwingen en winnen van je ondergeschikten.

Korte Officiersopleiding onderdelen: deel 3
Het derde deel van de Korte Officiersopleiding is gericht op de theorie. Binnen Defensie heb je voortdurend informatie nodig om effectief te kunnen functioneren. Als officier moet je op de hoogte zijn van deze informatie en moet je daarnaast in staat zijn om aan anderen deze informatie over te kunnen dragen. Hierbij is het van belang dat je het nodige weet van regelgeving binnen Defensie. Ook moet je weten welke zaken van belang zijn bij de uitvoering van militaire operaties. Daarnaast gelden er ook voor vredesmissies speciale wetten en regels. Samenwerken met andere landen zorgt er voor dat je meer slag kracht hebt maar daarnaast moet je vaak wel bepaalde ‘hindernissen’ overwinnen. Het derde deel van de Kort Officiersopleiding besteed daar aandacht aan.

Tijdens het derde deel van de Korte Officiersopleiding krijg je ook te maken met de specifieke eigenschappen van het krijgsmachtonderdeel van jouw keuze. Zo krijgen de deelnemers specifieke informatie die bij hun krijgsmachtonderdeel van toepassing is. Aankomend officieren bij de Koninklijke Landmacht richten zich op het militaire optreden over land. Aankomend officieren bij de Koninklijke Luchtmacht richten zich op het militaire optreden in de lucht en rond de vliegbasis. Aankomend officieren bij de Koninklijke Marechaussee richten zich op politietaken binnen Defensie en voor een deel ook daar buiten (den aan de luchthaven Schiphol waar ook Marechaussees aanwezig zijn).

Korte Officiersopleiding onderdelen: deel 4
Tijdens het vierde en tevens laatstee deel van de Korte Officiersopleiding worden de deelnemers getest op de kennis en vaardigheden die ze tijdens de opleiding hebben aangeleerd. Dit laatste deel van de Algemene Luitenantsopleiding bestaat onder andere uit speciale oefeningen waarbij de deelnemers de mogelijkheid krijgen om te laten zien dat ze de geleerde vaardigheden beheersen. Deze mogelijkheid wordt onder andere geboden op een militair schietkamp. Deze oefening duurt ongeveer een week. Daarnaast worden de deelnemers ook ingezet voor een eindoefening in het buitenland,

Korte Officiersopleiding: tot slot
Wanneer de deelnemer of deelneemster de oefeningen in de praktijk goed heeft doorlopen is het startniveau voor de rang luitenant bereikt. Na dit behaald te hebben volgt er nog een speciale Vaktechnische opleiding die ongeveer een half jaar in beslag neemt. Wanneer ook dit half jaar succesvol is afgerond ben je in staat om in de rang van luitenant te functioneren. Er wacht een wereld vol verantwoordelijkheden en uitdaging binnen Defensie.

Voor meer informatie kijk op www.militair.net of ga eens langs bij een van de vele banenwinkels van Defensie