De Koninklijke Marechaussee heeft nieuw personeel nodig?

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse Koninklijke Marechaussee heeft weer nieuw personeel nodig? Op de site van de Marechaussee wordt gevraagd om nieuwe kandidaten voor de opleiding tot marechaussee of wachtmeester. Hiervoor kunnen zowel mannen als vrouwen in aanmerking komen. Dit klinkt natuurlijk heel mooi maar wanneer men op de functie Wachtmeester klikt, verschijnt er met vetgedrukte letters dat de opleidingsplaatsen voor 2010 al vervuld zijn. Ook de opleidingsplaatsen voor een functie als Marechaussee zijn bij nader onderzoek op de site voor 2010 vervuld.

De Koninklijke Marechaussee heeft, als we de site moeten geloven, al geruime tijd weinig tot geen mensen nodig. Andere krijgsmachtonderdelen hebben wel vraag naar personeel. Met name de Koninklijke Landmacht, met tienduizenden personeelsleden, heeft regelmatig een vacature vrij. De Koninklijke Marechaussee heeft in tegenstelling tot de Koninklijke Landmacht ongeveer 6.300 personeelsleden in dienst. Het is logisch dat daar verhoudingsgewijs minder mensen nodig zijn. Daarnaast heeft de Marechaussee veel overlappende taken met de politie in Nederland. Hierdoor wordt onderling, zij het op vrij kleine schaal, personeel aan elkaar beschikbaar gesteld. Wanneer een politieagent bij de Marechaussee wil werken zou hij doorvoor in aanmerking kunnen komen en andersom ook. Het succes van de carrièrestap is echter betwist. Vaak moeten de medewerkers alsnog van onder af aan beginnen of zelfs het hele keuringsproces opnieuw doorlopen.

De Koninklijke Marechaussee blijft een belangrijk krijgsmachtonderdeel. Met name op de Luchthaven Schiphol leveren de Marechaussees een belangrijke bijdrage aan de veiligheid. Ook de beveiliging van vele overheidsgebouwen is voor een deel in handen van leden die tot de Marechaussee behoren. Hierbij valt ook te denken aan de paleizen van de leden van het Koninklijk Huis. Binnenkort is het weer 30 april en zal Koninginnedag worden gevierd. Ook hier is de Marechaussee bij aanwezig.