Koninklijke Landmacht binnen Nederland

afbeelding van P Geertsma

In het nieuws krijgt de Koninklijke Landmacht vooral aandacht omdat ze veel wordt ingezet bij militaire missies in het buitenland. Dit vormt in de huidige tijd ook een belangrijk deel van de inzet van de Koninklijke Landmacht. De Landmacht wordt echter niet alleen voor het buitenland gebruikt ook binnen de landsgrenzen van Nederland kan de Koninklijke Landmacht worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de Explosieven Opruimingscommando ingeschakeld wordt om oude bommen uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. Daarnaast worden militairen ingezet bij grote rampen zoals overstromingen, de vuurwerkramp in Enschede enz. Militairen ondersteunen dan onder andere de politie. Ook bij grote sportevenementen zoals de Elfstedentocht en de Nijmeegse Vierdaagse worden natuurlijk Nederlandse militairen ingezet in hulpposten. Zodoende laat de Koninklijke Landmacht zich ook ik Nederland op verschillende plaatsen. Gelukkig wordt het Nederlandse grondgebied niet bedreigd. Wanneer dat het geval zou zijn kan ook op de Koninklijke Landmacht worden gerekend.