Koninklijke Landmacht 3 kerntaken

afbeelding van P Geertsma

De hoofdtaken van de Koninklijke Landmacht worden door het ministerie van Defensie verdeeld in 3 kerntaken. Dit zijn het wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit. Daarnaast moeten de militairen van de Koninklijke Landmacht het Nederlandse grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten verdedigen in geval van aanvallen door vijanden van buitenaf (of dreigende aanvallen). Ook wordt de Landmacht ingezet ter ondersteuning van de civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Deze inzet gebeurd zowel internationaal als nationaal.