KNIL Koninklijk Nederlands Indisch Leger

afbeelding van P Geertsma

De KNIL of te wel het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger is een vrij onbekend onderwerp de laatste tijd. Dit leger werd officieel opgericht in 1830 in het Nederlands-Indië en bestond voor de helft uit Indonesische militairen. Het droeg toen nog eerst de naam Nederlandsch-Oost-indisch Leger en werd bij koninklijk besluit een apart leger van de Nederlandse landmacht. In 1836 verkreeg het het de naam "koninklijk", hierdoor werd de naam koninklijk Nederlandsch-Oost-indisch Leger.

Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was bestond 75 procent van de KNIL uit Indonesiërs. De meerderheid daarvan kwam uit Java. Daarnaast dienden er ook veel Zuid-Molukkers in het KNIL.

Het KNIL leverde strijd in diverse gebieden en greep in tijdens de strijd tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. Hiervoor voerde ze zogenaamde politionele acties uit. Deze acties gingen vaak gepaard met veel geweld waarbij ook burgers soms moesten lijden. Hierdoor kreeg Nederland kritiek van de Verenigde Naties en later ook van de Verenigde Staten. De VS hadden Nederland juist geholpen om vrij te worden van de Duitse bezetter en wilden niet dat Nederland zelf als een bezetter zou optreden in Indonesië. Om Nederland onder druk te zetten dreigde de VS dat ze de economische hulp voor de wederopbouw van Nederland zouden stopzetten. Om deze reden ging Nederland proberen om tot een oplossing te komen. Dit werd de verklaring van
de onafhankelijkheid van Indonesië.

In juli 1950 werd de soevereiniteit van Nederland aan Indonesië gegeven. Indonesië was vanaf dat moment een eigen staat. De KNIL werd daarom opgeheven. De afkorting KNIL stond tot dat moment voor 'Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger'. Het spreekt voor zich dat een leger met die naam niet in stand kon worden gehouden wanneer ze niet kon worden ingezet in Indonesië.

In de Koninklijke Landmacht zijn de tradities van het KNIL in het regiment Van Heutsz ingevoerd. Hier leven ze nog voort. Af en toe komt de KNIL nog in het nieuws. Er zijn verschillende mensen die beweren dat de KNIL de mensenrechten heeft geschonden tijdens haar acties in Indonesië. Hiervoor zouden ze volgens sommigen nog excuses moeten maken aan de nabestaanden. Er is voor zover ik weet nooit een grondig onderzoek geweest naar de wandaden van de KNIL. Ik weet ook niet of de Nederlandse overheid het verstandig vindt dat zo'n onderzoek nog plaatsvind.