John Demjanjuk en de massamoord in nazivernietigingskamp Sobibor

afbeelding van P Geertsma

John Demjanjuk in de Tweede Wereldoorlog
John Demjanjuk wordt berecht in Duitsland vanwege zijn vermeende rol in de massamoord in nazivernietigingskamp Sobibor. De gepleegde genocide in Sobibor vond plaats in de periode 1942-1943. Er zijn duizenden mensen in deze periode omgekomen in Sobibor. In 1943 wist een gedeelte van de gevangenen tijdens een gewaagde ontsnapping te ontkomen aan een vrijwel zekere dood. John Demjanjuk werkte in het kamp als bewaker. Hij was als Oekraïner bij de SS ingelijfd. Het proces tegen John Demjanjuk krijgt veel aandacht in de media.

Proces tegen John Demjanjuk
Het proces tegen hem duurt vanaf 30 november 2009 en het lijkt de komende maanden nog voort te duren. De woordvoerder van de aanklagers vertelde dat er tot midden september zittingen zijn in München. Demjanuk is inmiddels 90 jaar en heeft een slechte gezondheid. Hij probeert nog steeds zijn onschuld vol te houden. De verklaringen van hem zijn echter tegenstrijdig. Demjanuk verklaarde onder andere dat hij zelf slachtoffer was van de nazi’s. De aanklagers beschuldigen hem echter van betrokkenheid bij de moord op 27.900 mensen in het kamp Sobibor. Zijn advocaat is Ulrich Busch.

Bewijs tegen John Demjanjuk
De aanklagers hebben al verschillende getuigen laten spreken tijdens de rechtszaak. Daarnaast hebben ze verschillende onderzoeken gedaan en laten doen naar documenten. Daar zijn verschillende conclusies uit naar voren gekomen die bewijs aanleveren dat John Demjanjuk schuldig is. Een belangrijk bewijsstuk is de SS-identiteitskaart van Demjanjuk. De is SS-identiteitskaart is door een onafhankelijke deskundige onderzocht. Deze gaf aan dat de identiteitskaart authentiek is. De onderzoeker is expert Anton Dallmayer. Hij vergeleek de SS-identiteitskaart van John Demjanjuk met 3 andere SS-identiteitskaarten die in dezelfde periode zijn gemaakt. De conclusie van Anton Dallmayer was als volgt: ''Iets als dit is niet na te maken, zelfs niet met de meest geavanceerde apparatuur''.

Op dit moment is de SS-identiteitskaart het belangrijkste directe bewijs tegen John Demjanuk. Daarnaast zijn er nog getuigen verklaringen. Demjanuk werd voor de processen in Duitsland al door verschillende andere landen aangeklaagd. Zo zou hij eerder al zijn vervolgd door Polen en Israël.