Israëlische defensieleger het leger van Israël

afbeelding van P Geertsma

Israëlische defensieleger is de naam van de Israëlische krijgsmacht. Het leger van Israël wordt ook wel afgekort met IDF. Dit is een afkorting van de Engelse benaming Israel Defense Forces. Het Israëlische defensieleger werd opgericht op 26 mei 1948. Dit was kort na de onafhankelijkheid van Israël. De onafhankelijkheid van Israël zette veel kwaad bloed bij de omringende landen in het Midden Oosten. Een goed defensief leger was daarom voor Israël van levensbelang. Het leger van Israël bestaat uit een landmacht, een marine en een luchtmacht. Deze krijgsmachtonderdelen vallen allemaal onder het Israëlische defensieleger en zijn geen aparte organisaties zoals in veel landen het geval is. De belangrijkste taak van het IDF is volgens de Summary from the Israel Democracy Institute "burgers van Israël te beschermen en om alle vormen van terrorisme te bestrijden die het dagelijkse leven in gevaar brengen".

Deze taak richt zich met name op terrorisme en dat is niet vreemd als je de geschiedenis van Israël na 1948 bekijkt. Verschillende terreureenheden van onder andere de Hamas proberen de stabiliteit binnen Israël te verstoren door moordaanslagen te plegen. Om aan voldoende militairen te komen heeft de Israëlische overheid besloten om een militaire dienstplicht in te voeren. Deze dienstplicht is verplicht voor alle mannen en vrouwe van achttien jaar en ouder. De personen die aan de dienstplicht onderworpen zijn moeten vallen onder de Joodse, Druzische en Circassische bevolking. Alleen van de Joodse bevolkingsgroepen zijn de vrouwen aan de dienstplicht onderworpen. Bij de andere bevolkingsgroepen hoeven vrouwen niet verplicht dienst te nemen in het Israëlische defensieleger. Er zijn mogelijkheden om aan de dienstplicht te ontkomen. Met name vrouwen kunnen van dienstplicht ontheven worden om religieuze redenen of vanwege het feit dat ze getrouwd zijn. Mannen kunnen om religieuze redenen ook aan dienstplicht ontkomen. Daarnaast zijn er natuurlijk de fysieke en mentale eisen die voor iedereen gelden. Daaraan moeten nieuwe militairen voldoen. De eisen zijn binnen het Israëlische defensieleger wel verschillend voor mannen en vrouwen.

Naast de strijd tegen terroristen heeft het Israëlische defensieleger ook verschillende oorlogen meegemaakt zoals de Suezcrisis en de zesdaagse oorlog. Het Israëlische defensieleger is een goed leger en wist verschillende grote overwinningen te behalen. Gelukkig kon ze echter altijd rekenen op haar sterke bondgenoot Amerika. Wanneer Israël niet werd bijgestaan door Amerika zou de situatie wel eens anders kunnen verlopen.