Huzarenuniform

afbeelding van P Geertsma

Er zijn verschillende huzarenregimenten over de wereld actief geweest en Nederland heeft ook een aantal huzarenregimenten gehad waaronder de Huzaren van Boreel en de Huzaren van Sytzema. Voor 1940 had Nederland ook nog een huzarenregiment dat zich de “Rode Huzaren” noemde.

De huzaren droegen tijdens officiële plechtigheden verschillende soorten uniformen, dit was afhankelijk van de periode waarin de huzaren functioneerden. De huzarenuniformen veranderden namelijk door de loop van de tijd. Ook verschillen de huzarenuniformen van landen onderling sterk.

De Nederlandse officiële Nederlandse huzarenuniformen zien er op dit moment als volgt uit: zwarte stof met blauwe versierselen. Het hoofddeksel wordt bij de huzaren ook wel de ‘kolbak’ genoemd en bestaat uit een soort kleine ‘berenmuts’ met daarop versierselen. Deze kolbak wordt met een soort versierde kinriem op het hooft gebonden.

Voor huzarenuniformen worden behoorlijke bedragen betaald. Alleen al voor een officiële uniformjas liggen de prijzen al snel op 200 euro. Daarnaast moet er nog een bijpassende broek worden gezocht, rijlaarzen (Huzaren zijn namelijk cavaleristen) en een ‘kolbak’. Voorts zijn er nog andere versierselen en een ceremonieel sabel dat gedragen wordt.