Hoe wordt ik officier binnen Defensie in Nederland?

afbeelding van P Geertsma

Werken als officier in het Nederlandse leger kan een uitdagende functie zijn. De uitdaging is afhankelijk bij welk legeronderdeel de officier dienst gaat doen. Naast officieren die een bureaufunctie hebben zijn er ook officieren die meer in het ‘veld’ operen. Een officier draagt in tegenstelling tot een militair in lagere functie een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ook een onderofficier draagt minder verantwoordelijkheid dan een officier.

Voor een officier is het vooral belangrijk om overzicht te houden met betrekking tot de manschappen het materiaal en de omgeving. De aansturing van mens en materiaal moet optimaal verlopen om zodoende goed te anticiperen op de omgeving en de eventuele vijandelijkheden die daarin plaatsvinden. Een officier binnen het Nederlandse leger krijgt een uitvoerige opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie.

Deze academie wordt ook wel afgekort met KMA en is gelokaliseerd in Breda. Buiten deze opleiding worden officiers ook op andere locaties getraind in Nederland. Voordat je officier kunt worden bij Defensie moet je eerst de psychologische en medische keuring bij Defensie succesvol afronden. Met name de psychologische keuring is van groot belang. Een officier moet namelijk stressbestendig, flexibel, besluitvaardig, communicatie sterk en een echte teamplayer zijn.

Wanneer de keuring bij Defensie goed is afgerond zal de rekruut eerst deelnemen aan de AMO, de Algemene Militaire Opleiding. Hierin worden de basisvaardigheden van de militaire organisatie aangeleerd. Wanneer de AMO goed is afgerond zal de rekruut deelnemen aan een opleiding bij de Koninklijke Militaire Academie KMA. Hierin wordt nader ingegaan op de taken van officieren binnen het Nederlandse leger.

Wanneer ook de KMA goed is afgerond kan de officier starten met de praktijk. De praktijk is vol uitdaging en vaak blijkt dan pas wie de echte officieren zijn.