Hamas staakt het vuren

afbeelding van P Geertsma

Hamas staakt zondag 18 januari 2009 per direct met haar gewapende acties. Na een reeks van aanvallen door de Israëlieten was het dodental onder de Palestijnen sterk opgelopen. Ayman Taha heeft namens alle tegenstanders van Israël bekend gemaakt dat de Hamas de wapens zal neerleggen. Ayman Taha is een hoge leidinggevende in de Islamitische wereld. Volgens hem zou niet alleen Hamas het staakt het vuren willen invoeren, ook andere radicale partijen nemen er aan deel. De oproep tot een staakt het vuren komt nadat de Israëlische troepen eerder een staakt het vuren hadden afgekondigd. Dit staakt het vuren werd echter niet eerbiedigt door de Palestijnen.

Nu Ayman Taha een staakt het vuren heeft afgekondigd wordt verwacht dat de wapens aan de radicaal islamitische kant worden neergelegd.

De Hamas vond overigens het eerder afgekondigde Israëlische bestand een grote overwinning voor de Palestijnen. Voor de rest van de wereld is het echter duidelijk dat de Palestijnen lang niet zijn opgewassen tegen de overmacht van het Israëlische leger.