Guerrillaoorlogen en Defensie

afbeelding van P Geertsma

Guerrillaoorlogen zijn oorlogen waarbij het ‘verrassingselement’ centraal staat. De strijdende partijen kunnen zowel legers zijn als gewapende militanten. Over het algemeen heeft een klein leger een groot voordeel in een guerrillaoorlog omdat een klein leger minder snel wordt ontdekt. Zodoende kunnen ‘hit an run’ acties worden uitgevoerd. Een aanval bestaat dan uit snel toeslaan en dan snel terugtrekken of ‘verdwijnen’ in bossen of andere omgevingen. Legers maken ook gebruik van guerrillatechnieken. Het Korps Commando Troepen is een legeronderdeel die ook guerrillatechnieken uitvoert. In de Tweede Wereldoorlog werd al duidelijk dat speciale eenheden snel effect kunnen boeken en zelfs van doorslaggevend belang kunnen zijn voor het verloop van de strijd.