Germanen, Romeinen en nazi's

afbeelding van P Geertsma

Germanen is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende volken die ongeveer 2000 jaar geleden Europa bevolkten. De Germanen hadden een verschillend uiterlijk en waren zeker niet allemaal blond en hadden ook niet allemaal blauwe ogen. Germanen werden en worden eigenlijk alleen maar Germaan genoemd omdat ze een Germaanse taal spraken. De Germanen bewoonden duizenden jaren gelden een groot gebied van Europa. Germanen hadden zich gevestigd vanaf de rivier de Rijn aan de westkant van Europa tot aan de rivier de Wisla in het oosten. Daarnaast waren er Germaanse volkeren in Scandinavië tot aan de rivier de Donau. Germanen hadden veel gewapende conflicten met de Romeinen. Tot de vierde eeuw na Christus hadden de Romeinen een groot deel van de Germaanse bevolking onder hun gezag te staan. Na de vierde eeuw veranderde dit omdat de Germanen grote druk uitoefenden op de Romeinse grenzen. Het leger van de Romeinen moest worden vergroot en daarvoor moest meer soldij worden betaald. Er was echter te weinig soldij in de Romeinse schatkist. Het gevolg was dat de belastingen moesten worden verhoogd. Dit zette weer kwaad bloed onder de bezette gebieden. De cirkel van ongenoegen begon te draaien en al spoedig waren de barsten in het Romeinse rijk aanzienlijk. De Visigoten, de Franken, de Vandalen en de Ostrogoten verdreven de Romeinen van hun grondgebied en uiteindelijk veroverden ze zelfs Rome. Het Romeinse rijk was gevallen door Germaanse stammen waar de Romeinen altijd op neer hadden gekeken. De komende eeuwen zouden de Germanen echter hun cultuur vermengen met de Romeinse cultuur. Ook de bevolking vermengde zich met elkaar. Hierdoor was er eigenlijk geen onderscheid meer in rassen.

Adolf Hitler en vele andere nazi’s probeerden het Germaanse ras uit de Europese bevolking te filteren. De nazi's dachten dat het Germaanse ras beter was dan andere rassen. Ze probeerden de suprioriteit van het Germaanse ras te bewijzen en te beschermen. Dit probeerden de nazi’s onder andere door vreemde rassentheorieën in te voeren. Uiteindelijk wisten de nazi’s zelf niet precies wat nu een ariër was en wat precies een Jood of een bastaard was. Vaak haalden ze uiterlijke kenmerken en culturele kenmerken door elkaar heen. De wandaden en de willekeurigheid van de nazi’s toont duidelijk aan hoe zinloos, vermoeiend en misdadig het is om onderscheid te maken tussen rassen. Tegenwoordig is het helemaal moeilijk om na te gaan wie tot de Germanen behoren en wie een andere culturele achtergrond heeft. Europa is één grote smeltkroes waarbinnen iedereen probeert samen te leven. Laten we hopen dat de verdraagzaamheid tussen de bevolkingsgroepen blijft bestaan dan is de kans op een nieuwe grote oorlog klein.