Geen zandhazen maar zandhagedissen op de Landmachtdagen?

afbeelding van P Geertsma

De Koninklijke Landmacht heeft een ecoloog ingeschakeld om een aantal zandhagedissen, ook wel duinhagedissen genoemd, te verplaatsen zodat deze geen hinder zullen ondervinden van de Landmachtdagen die op 6 en 7 juni 2009 zullen worden gehouden. Zandhagedissen zijn een beschermde diersoort in Nederland en zijn erg kwetsbaar. Ondanks dat wilde de Defensie haar oefenterrein wel in gebruik nemen. Het gaat hier om het oefenterrein van de Amersfoortse Bernhardkazerne. Staatssecretaris Jack de Vries heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij een speciale ontheffing gekregen om het natuurgebied in gebruik te nemen. Natuurlijk moeten de dieren zo weinig mogelijk last hebben van de Landmachtdagen en daarom zijn ze tijdelijk verplaatst. Na de Landmachtdagen zullen de zandhagedissen weer op hun oorspronkelijke gebied worden uitgezet.