De Finse Vervolgoorlog 25 juni 1941 tot 19 september 1944

afbeelding van P Geertsma

De aanloop tot de Vervolgoorlog
Nadat de Finnen de Winteroorlog na een hevige strijd hadden verloren werden ze door de Russen zo goed als gedwongen om de Vrede van Moskou te tekenen. De Winteroorlog tussen 1939 en 1940 had echter veel kwaad bloed gezet bij zowel de Finnen als andere landen in de wereld. Verschillende landen waren tijdens de Winteroorlog al bereid om vrijwillige militairen te sturen om Finland in haar strijd te steunen. Dit was echter tevergeefs, de Russische overmacht was te groot en Finland werd onder de voet gelopen. Finland moest grote delen van haar het grensgebied afstaan aan Rusland en haar militaire basis Hanko verpachten aan haar vijand. Door deze gang van zaken waren de Finnen erg verbitterd en teleurgesteld geraakt.

Finland wilde haar oude grenzen weer terug en wilde zelf de beschikking hebben over haar eigen land en bevolking. De Tweede Wereldoorlog brak in Europa los in 1939 nadat het beruchte pact tussen communistisch Rusland en nazi Duitsland op de klippen was gelopen werd het machtsevenwicht in Europa opnieuw gezocht. Aangezien Duitsland nu de aartsvijand werd van Rusland was een pact tussen Duitsland en Finland niet ondenkbaar. Spoedig ontstond het bijstandspact met Finland en Duitsland. Dit pact was het begin van een militaire samenwerking tussen Rusland en Duitsland aan het Oostfront. Zo maakten de Finnen onderdeel uit van de Duitse Operatie Barbarossa. Voor de Finnen was deze oorlog de Vervolgoorlog die Jatkosota wordt genoemd. Deze oorlog was namelijk het vervolg op de Winteroorlog die eerder plaatvond.

Finland vecht samen met Duitsland
De Finnen waren met de hulp van Duitsland een stuk sterker en trokken op 25 juni 1941 Rusland binnen. Al spoedig herwonnen ze de oude Finse gebieden weer terug. De Russen werden nu door de Duitsers onder de voet gelopen en konden hun linies niet stand laten houden. In hun tegenaanvallen concentreerden de Russen zich meer op de nazi’s dan op de Finnen. Hierdoor veroverden de Finse troepen Oost-Karelië. Dit gebied was echter nooit in handen van Finland geweest en werd daardoor veroordeeld door de geallieerden. De geallieerden steunden de Russen in hun strijd tegen de nazi’s. Door de aanvalsoorlog van Finland werd ook aan Finland de oorlog verklaard door Engeland. De Engelsen lieten het echter bij een oorlogsverklaring en bonden niet openlijk de strijd aan met Finland.

De Finnen zagen hun oorlogvoering tegen Rusland als iets geheel anders dan de oorlogvoering van hun bondgenoot Duitsland tegen Rusland. De Finnen vochten uit wraak en uit zelfbescherming tegen de Russen terwijl de Duitsers vochten om lebensraum. Terwijl ze aan de Duitse zijde streden gaven ze niet altijd gehoor aan de oproep van de nazi’s wanneer deze hulp nodig hadden tijdens bepaalde veldslagen. Uiteindelijk liep de aanval van de Finnen en Duitsers stuk. De Duitsers wisten tot aan Moskou te komen. Toen keerde het tij echter en werden de Duitsers en hun bondgenoten steeds verder teruggedrongen. In 1944 waren de Russen aan de winnende hand en begonnen de Finnen weer over hun eigen grenzen te verdrijven. De Finnen vochten verbeten maar de Russen hadden een veel groter aantal militairen. Daarnaast hadden de Russen beter materiaal en verschillende tanks, vliegtuigen en andere voertuigen ter beschikking. De strijd leek weer beslist ten nadele van de Finnen. Een bezetting van Finland was echter ondenkbaar en daarom besloten de Finnen te onderhandelen met Rusland.

Onderhandelingen met Rusland
De onderhandelingen met Rusland verliepen moeizaam. Rusland wilde Finland geheel overwinnen zodat Finland voorgoed onderdeel zou worden van Rusland. De Finnen poogden te onderhandelen. President Ryti van Finland werd vervangen door Mannerheim die eerder al maarschalk en regent van Finland was geweest. Hij begon de onderhandelingen die via Zweden liepen. Finland moest grote gebiedsdelen van Karelië in het zuidoosten afstaan. Petsjenga en Zuid-Karelië, inclusief Vyborg werden Russisch. Daarnaast moest Finland herstelbetalingen doen aan Rusland. In ruil hiervoor kreeg Finland verzekering van haar autonomie. Zo kwam op 19 september 1944 een einde aan de Vervolgoorlog