Face als term in de krijgskunde

afbeelding van P Geertsma

Face is een term uit de krijgskunde. Face is een woord dat is afgeleid uit de Franse taal. De uitspraak is ook in het Frans: fás. Een face zijn de twee zijkanten van een saillant. Een saillant is een uitstulping in de frontlinie. Het vormt als het ware de aanvalspunt. De twee zijkanten van deze aanvalspunten zijn de linker face en de rechter face.