Explosie als effect bij wapens

afbeelding van P Geertsma

Wanneer men spreekt over de uitwerking van militaire wapens zoals bommen, raketten, torpedo’s en granaten dan heeft men het vaak over explosies en ontploffingen. Bij een explosie neemt het volume toe op een zeer krachtige wijze. Bij een explosie is er sprake van schokgolven het hoge temperaturen. Daarnaast komen bij een explosie vaak brokstukken en gassen vrij die het effect van de explosie verder vergroten. Explosies kunnen ook verspreid plaatsvinden bijvoorbeeld door clusterbommen waarbij één explosie zorgt voor een verspreiding van een aantal andere explosies. Het vernietigende effect van dit soort explosies zorgt er voor dat vaak ook andere objecten dan het beoogde vijandelijk object worden geraakt.