Eureka-Rebecca een baken systeem

afbeelding van P Geertsma

Door Willem Mugge:

Eureka was een baken systeem in de Tweede Wereldoorlog. Het Eureka systeem werd gebruikt om geallieerde vliegtuigen naar een drop zone (DZ) te leiden. Het Eureka baken stond op de grond en in het vliegtuig zat een ontvanger die door middel van een streep op een beeldscherm aangaf hoe de piloot moest vliegen.

De Rebecca zender in het vliegtuig zendt pulsen uit via een centrale antenne. De frequentie van de pulsen bepaald het gewenste bereik. Deze pulsen worden, zodra het vliegtuig binnen bereik is, opgevangen door de Eureka ontvanger. (Hierdoor wisten de Grouse/Swallow commando’s wanneer het vliegtuig in de buurt was.)

Eureka zendt de puls op zijn eigen zendfrequentie opnieuw uit. Deze pulsen door door twee antennes die zich aan beide zijden bevinden opgevangen. Door het vliegtuig zo te draaien dat de sterkte van beide pulsen gelijk wordt, dan vliegt men precies in de richting van het baken. De afstand tussen Rebecca en Eureka wordt bepaald dor de tijd die verloopt tussen de uitgezonden- en de ontvangen puls.

Dit is in het kort de samenvatting van de werking van het eureka-Rebecca baken systeem. Het systeem werd veel gebruikt door het verzet en andere operaties achter de vijandelijke linies.