Erkende sterren en andere eretekens in het Koninkrijk der Nederlanden

afbeelding van P Geertsma

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft door de jaren heen verschillende sterren, kruisen en andere eretekens verstrekt aan haar onderdanen. Er is door de loop van de jaren een grote diversiteit ontstaan aan deze onderscheidingstekens. Daarnaast zijn er nog vele onderscheidingstekens verstrekt door andere organen binnen het Nederlandse koninkrijk. Afhankelijk van de invloed en de visie en missie van deze organen worden deze onderscheidingen door het Koninklijk der Nederlanden / Nederlandse regering erkend of niet officieel erkend. Hieronder staan in ieder geval de onderscheidingen die wel erkend zijn:

De Eervolle Vermelding 1815/1877-1944
De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon 1822
Het Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst voor militairen, beneden de rang van officier van het Nederlandse- of het Nederlands-Indische Leger. 1825
Het Metalen Kruis 1830-1831 (Hasseltkruis) 1831
Het Metalen Kruis Vrijwilligers 1830-1831 1831
Het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier 1844
De Eresabel, al stammend uit de Republiek, maar in 1855 officieel ingesteld.
Het Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815 ingesteld in 1865
De Schietprijs van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1878
Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis) 1869
De Ster voor Trouw en Verdienste (van de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië) 1893
Het Lombokkruis 1895
Het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Koninklijke Marine Reserve 1896-1926
De Schietprijs van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1896
Het Kruis voor Moed en Trouw 1898
Het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier bij de Marine Stoomvaartdienst 1905-1949
Het Eereteeken voor Meester-Scherpschutter op geweer der Koninklijke Marine 1906
Het Eereteeken voor Meester-Kanonnier der Koninklijke Marine 1909
Het Kruis voor betoonde marsvaardigheid 1909
Het Eereteeken voor scherpschutters 1e klasse 1910-1927
Het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis 1914
Het Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten 1924
Het Mobilisatiekruis 1914-1918 1924
Het Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten 1924
Het Witte Mobilisatiekruis 1914-1918 1927
Het Militaire Vijfkampkruis van het Nederlands Olympisch Comité 1931-1959
Het Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren voor de Militaire Prestatietocht (TMPT-Kruis) 1936
Het Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren 19??
De Schietprijsster van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1936
Het Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918" 1939
Het Bronzen Kruis 1940
Het Kruis van Verdienste 1941
Het Vliegerkruis 1941
Het Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis 1942
De Bronzen Leeuw 1944
Het Oorlogsherinneringskruis 1944
Het Verzetskruis 1946
Het Ereteken voor Orde en Vrede 1947
De Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 1948
Het Mobilisatie-Oorlogskruis 1948
Het Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis 1950

Daarnaast zijn nog een aantal onderscheidingen door de Nederlandse overheid erkend:
Het Kruis voor Recht en Vrijheid 1951
Het Nationale Vijfkampkruis van de Nederlandse Sport Federatie 1959
De Bronzen Soldaat met het gouden erekoord op het dagelijks tenue van de Koninklijke Landmacht (1961)
Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis 1962
Het Verzetsherdenkingskruis 1980
Het Ereteken voor Verdienste 1987
Het Draaginsigne "Agadir 1960" 1990
Het Draaginsigne Gewonden 1999
Het Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden 2008