Erkende medailles van Nederland

afbeelding van P Geertsma

Niet iedereen kan zomaar medailles uitbrengen en produceren en deze vervolgens op militaire uniformen gaan dragen. Dat zelfde geld voor andere onderscheidingen die worden verstrekt door de Nederlandse staat. De Nederlandse overheid moet haar goedkeuring uitspreken voordat medailles worden geproduceerd en verstrekt. Hier zijn strikte regels aan verbonden. om duidelijkheid hierin te verschaffen heb ik hieronder een lijst geplaatst van medailles van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast zijn andere medailles genoemd die door de regering van Nederland erkend zijn:

De Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767 (De oudste Nederlandse onderscheiding. De medaille wordt nog steeds verleend)
De Doggersbank-medaille 1781 (Ouder dan het Koninkrijk maar door Nederland erkend)
De Erepeningen die de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië tussen 1815 en 1890 hangend aan gouden en zilveren ketens aan vooral Indische vorsten schonk.
De Erepenningen die Koning Willem I in 1817 instelde.
Het Ereteken voor de Affaire van Lobenar in het Cheribonse 1816
De Erepenning voor blijken van belangstelling in 's Rijksverzamelingen door schenking betoond (Museummedaille) 1817
De Beloning voor Betoonde Dapperheid in het Cheribonse 1818
De Medaille voor Koepokkenvaccinatie 1818
De Medaille van den Oorlog op Java 1825-1830 1830
De Antwerpsche Medaille 1832 1832 (ook wel "Citadelmedaille" genoemd.)
De Medaille van de Amsterdamse Commissie van Erkentenis voor de verdedigers van de Antwerpse citadel 1832
De Zilveren medaille voor moed en trouw in 1835 eenmalig toegekend in Nederlands-Indië
De Medaille van de Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1838
De Ruit van Bonjol 1838
De Medaille voor Moed en Trouw (1839-1898)
De Medaille van den Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij 1840
Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Zeemacht voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Koninklijke Marine. 1845
De Medaille voor trouwe dienst bij Schutterijen 1851
De Watersnoodmedaille 1855
De Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869/1870
De Medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1870
De Medaille voor Burgerlijke Verdienste (van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië) 1871-1893)
De Herinneringsmedaille 1870-1871 van de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog 1871
De Atjeh-medaille 1873-1874 (Kratonmedaille)
De Medaille voor IJver en Trouw 1877
Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Marine Reserve.1896-1926
De Inhuldigingsmedaille 1898
De Huwelijksmedaille 1901
De Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden (1902-1926)
Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Militaire Kustwacht voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Militaire Kustwacht. 1903
Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij het Militair Loodswezen voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Militaire Loodswezen. 1903
De Medaille van H.M. Koning-Moeder Emma voor redding van Schipbreukelingen 1904
De Eremedaille voor Kunst en Wetenschap 1905 (Deel van de Huisorde van Oranje)
De Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft 1905 (Deel van de Huisorde van Oranje)
De Medaille voor Moed en Zelfopoffering van de Huisorde van Oranje
De De Ruyter-medaille 1907
De Herinneringspenning van de Tweede Internationale Vredesconferentie 22 juli 1907
De Herinneringsmedaille aan de Tweede Internationale Vredesconferentie 19 november 1907
De Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille) 1910
De Medaille van het Carnegie Heldenfonds 1911
De Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis 1914
De Medaille voor vaardigheidsproeven van het Nederlands Olympisch Comité 1914-1959
De Vaardigheidsmedaille van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1919
De Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1922
De Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1926
De Herinneringsmedaille 1926
Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine-Kustwacht voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Marine-Kustwacht. 1926
Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve 1926-1996
De Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis 1926
De Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité 1932-1962
De C.J. Snijders-medaille 1932
De Medaille van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Vereniging voor Luchtvaart 1932
De Herinneringsmedaille 1933 voor de erewacht bij de inhuldiging in 1898
De Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1935
De Prins Mauritsmedaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' 1935

Huwelijksmedaille 1937De Huwelijksmedaille 1937
De Medaille voor trouwe dienst van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1940
De Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene" 1941
Het Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945 na de oorlog ingesteld
De Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945 1946
De Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1947

De Inhuldigingsmedaille 1948
De Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945 1949
De Medaille van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij 1949
De Zilveren Anjer 1950
De Medaille voor bijzondere verdienste van de Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Luchtmacht" 1953
De Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid 1958
De Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie 1959
De Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie 1959
De Herinneringsmedaille Zilveren huwelijk 1962
De Huwelijksmedaille 1966
De De Eremedaille van Sint Jan (Medaille van Verdienste van de Johanniter Orde in Nederland) 1967
De Medaille van Sint Jan (Medaille van Verdienste van de Johanniter Orde in Nederland) 1967
De Herinneringsmedaille Rampenbrigade 1971
De Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen 1971
De Inhuldigingsmedaille 1980
De Medaille bezoek Nederlandse Antillen 1980 1980
De Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties 1980
De Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties 1982
De Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties 1982-2001
De Marinemedaille 1985
De Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerkpenning) 1986
De Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 1991
De Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 1991
De Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken 2000
De Herinneringsmedaille Vredesoperaties 2001
De Huwelijksmedaille 2002
De Kosovo-medaille 2000
De Landmachtmedaille, in militair jargon ook "Bosrandmedaille" genoemd. 2002
De Marechausseemedaille 2003
De luchtmachtmedaille 2005

Deze lijst kan door de jaren heen worden aangevult met nieuwe onderscheidingen. Er komen jaarlijks namelijk steeds nieuwe (militaire) onderscheidingen bij. Dit gebeurd onder andere door de vele vredesoperaties waaraan Nederlandse militairen deelnemen.