Erich von Falkenhayn in de Eerste Wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

Erich von Falkenhayn werd op 11 september 1861 geboren en werd tijdens zijn leven een belangrijke Duitse generaal. Aan het begin van de 20ste eeuw had Erich von Falkenhayn het bevel over het Duitse koloniale leger dat in China was gestationeerd. Al spoedig bleek hij in eigen land noodzakelijk te zijn want de Eerste Wereldoorlog stond voor de deur. Vlak voor deze ‘Grote Oorlog’ werd Erich von Falkenhayn benoemd tot minister van oorlog in Pruisen. Toen de oorlog van start ging werd Helmuth von Moltke door Erich von Falkenhayn vervangen in 1914. Nu was Erich von Falkenhayn de chef van de generale staf en wachtte hem een zware taak. Het Duitse leger trok niet zo snel door Frankrijk heen als van te voren werd gehoopt. Er volgde een statische oorlogvoering. Na twee jaren als chef van de generale staf te hebben gefunctioneerd legde Erich von Falkenhayn de functie neer en werd deze post door iemand anders bekleed. De persoon die hem opvolgde was Paul von Hindenburg die werd bijgestaan door Ludendorf. Erich von Falkenhayn voerde echter nog steeds verantwoordelijke militaire taken uit. Zo vocht hij in 1917 nog rond Jeruzalem. Op 8 april 1922 overleed hij in de plaats Potsdam.