Eerste Chinees Japanse Oorlog

afbeelding van P Geertsma

De Eerste Chinees Japanse Oorlog was een oorlog die aan het einde van de negentiende eeuw plaatsvond tussen China en Japan. De oorlog werd voornamelijk gevoerd om Korea. Dit land was verdeeld in verschillende politieke stromingen waarvan een deel politieke banden wilde aanhalen met Japan terwijl het andere deel meer zag in samenwerken met China. Na verschillende schermutselingen ontstond de Tonghak rebellie. Deze rebellie dreigde de stabiliteit van Korea voorgoed te verstoren. China stuurde troepen naar Korea en kort daarop besloot Japan hetzelfde te doen. Er ontstond een oorlog die zowel op zee als op land plaats vond. De Japanse troepen versloegen de Chinese troepen echter zowel op land als op zee. Op 7 april 1895 werd het Verdrag van Shimonoseki ondertekend door de strijdende partijen. Dit verdrag was een vernedering voor China. China moest namelijk schadevergoeding betalen aan Japan en daarnaast een aantal gebieden afstaan aan Japan. De invloed van Japan werd na de Eerste Chinees Japanse Oorlog vergroot.