Duur uitzendperiode militaire missie voor Defensie

afbeelding van P Geertsma

Nederlandse militairen worden na het afronden van hun militaire opleidingen vaak getraind om aan een bepaalde militaire uitzending deel te nemen. De training kan per uitzending of missie sterk verschillen. Om deze reden zijn ook de trainingen die Defensie bied aan haar militairen ook verschillend en is er sprake van maatwerk. Per training wordt de militair voorbereid op de cultuur en het klimaat dat hij of zij te wachten staat in het gebied waar de missie zal plaatsvinden. Missies hebben vaak een verschillende periode. Zo kan een missie jaren lang duren en kunnen verschillende groepen militairen elkaar in die jaren aflossen. De maximale duur dat een militair kan worden uitgezonden naar een crisisgebied is 6 maanden. Dat is een behoorlijke periode. In die zes maanden hebben militairen meestal maar beperkte mogelijkheden om contact te houden met hun familie of vrienden die thuis zitten. Het thuisfront moet daarom wel van te voren weten dat je als militair een uitzendverplichting hebt. In het half jaar dat je uitgezonden kunt worden heb je maximaal 2 mogelijkheden om verlof te nemen en je familie of vrienden te bezoeken. Meestal duurt dit verlof ongeveer 1 week per verlofperiode. Het contact dat je verder met je familie hebt zal in veel gevallen beperkt worden tot een paar telefoongesprekken per week of indien mogelijk een aantal mailtjes. Het verlof kan overigens ook worden ingetrokken om veiligheidsredenen.