Definitie van discipline

afbeelding van P Geertsma

Discipline is een breed begrip dat niet alleen in de militaire cultuur voor komt. Discipline en orde zijn twee woorden die vaak gezamenlijk worden genoemd. Toch is discipline niet een synoniem voor orde omdat discipline in feite de weg naar en het behoud van orde is. Een sporter kan zijn conditie en kracht ‘in orde’ houden door gedisciplineerd te sporten en zich aan een strak dieet te houden. Binnen de krijgsmacht neemt discipline een belangrijke plaats in omdat discipline er voor zorgt dat een leger een geordende opbouw heeft met duidelijke richtlijnen waarbinnen wordt gewerkt. Militairen leren om gedisciplineerd te functioneren. Hiervoor krijgen ze training om de ‘disciplines’ van hun beroep zo goed mogelijk eigen te maken. Het onder houden van deze ‘disciplines’ vereist weer discipline en zo is de cirkel rond.

Hieronder heb ik een korte definitie weergegeven van het begrip discipline. Deze definitie hanteer ik wanneer ik het over discipline heb.

“Discipline is een bewuste keuze om consequent vastgestelde handelingen uit te voeren met een duidelijk patroon”.

Pieter Geertsma