Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert onder vuur

afbeelding van P Geertsma

Volgens generaal-majoor Harm de Jong van de Werkgroep Defensiebeleid heeft het defensiepersoneel geen vertrouwen in Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert. In een opinieartikel in dagblad Trouw heeft Harm de Jong aangegeven dat Jeanine Hennis-Plasschaert als politiek verantwoordelijke moet: ''investeren in de vertrouwensband met haar personeel''.

Harm de Jong hekelt het bezuinigingsbeleid van het ministerie van Defensie. In het artikel van Trouw geeft hij aan dat ''De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de bezuinigingen getuigt van weinig visie'' getuigd. Daarnaast geeft hij aan: ''Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in je krijgmacht overeind kan houden.''

Defensie heeft in het huidige kabinet veel te maken met bezuinigingen. Dit zorgt bij onrust bij defensiepersoneel. Met een politiek instabiele wereld is een sterke krijgsmacht geen overbodige luxe.