Defensie zoekt leden voor de Natres

afbeelding van P Geertsma

Defensie zoekt de laatste jaren naar versterking van de militairen die tot de Nationale Reserve behoren. De Natresmilitairen zijn voor Defensie erg belangrijk omdat ze kunnen worden ingezet voor taken binnen de landsgrenzen van Nederland. Door deze belangrijke taken uit te voeren kunnen de voltijd beroepsmilitairen ingezet worden voor missies in binnen en buitenland. Lenden van de Natres zijn geen voltijd militairen. Ze bekleden een militaire functie naast een burgerbaan of studie. Vaak worden Natresmilitairen ingezet bij bewakings- en beveiligingstaken. Daarnaast worden ze ingezet bij militaire en maatschappelijke steunverlening binnen de Nederlandse grenzen.

Afgelopen zaterdag zijn er weer nieuwe Natresmilitairen beëdigd. Deze behoren tot het 40 Natresbataljon. In totaal gaat het om 65 nieuwe militairen. De beëdiging vond plaats in het centrum van Harderwijk. De reservisten liepen vanaf de boulevard de binnenstad van Harderwijk in. Dit gebeurde onder begeleiding van de fanfare van het Korps Nationale Reserve. De nieuwe Natresmilitairen zweerden trouw aan de koningin op het plein bij de Grote Kerk.