Defensie werft minder personeel

afbeelding van P Geertsma

De economische crisis heeft ook bij Defensie gevolgen gekregen. Tot voor kort was Defensie een belangrijke werkgever waar veel werkzoekenden aan de slag konden wanneer ze elders op de arbeidsmarkt geen functie konden bemachtigen. Defensie adverteerde tijdens de economische crisis met verschillende spots op tv en ook op internet waren wervende teksten te lezen. Hierdoor ontstond een behoorlijke toestroom van geïnteresseerden. Deze moesten eerst nog de psychologische keuring en medische keuring afronden alvorens ze de opleiding konden volgen. Door de economische crisis is er echter een stop gezet op de nieuwe vacatures. Defensie had de afgelopen tijd meer mensen aangenomen dan hun eigen begroting toeliet. Defensie had een enorme toestroom van kandidaten. Eigenlijk verliep de werving te voorspoedig. Het aanbod op de arbeidsmarkt was echter groter dan de vraag naar personeel. Dit gold uiteindelijk ook voor Defensie. Hierdoor kunnen bijna 470 jongeren niet aan de slag voor de Algemene Militaire Opleiding (AMO). Deze jongeren waren echter al door de keuringsprocedure heen en waren goedgekeurd. In 2011 kunnen echter 467 van deze jongeren alsnog aan de slag als ze dat nog willen. Jongeren die door het vertragen van de sollicitatieprocedure financiële schade hebben geleden kunnen bij Defensie een aanklacht indienen en om compensatie vragen.