Defensie moet keizen voor personeel

afbeelding van P Geertsma

Banen bij Defensie zijn nog volop aanwezig. Niet alleen algemene militaire functies kunnen nog sollicitanten gebruiken ook specifieke functies staan open. De toestroom van sollicitanten naar Defensie neemt nog steeds toe. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat er steeds meer ontslagen vallen bij bedrijven. Deze ontslagen leiden vervolgens tot een overschot aan personeel op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers maken gebruik van dit overschot door hun functie-eisen en organisatie-eisen zo hoog mogelijk bij te stellen. Wanneer het aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt hoog is kunnen werkgevers in principe kieskeurig zijn. Ook Defensie kan bij de psychologische en medische keuring kieskeurig zijn bij het aannemen van mensen. Defensie heeft het zeer druk op het gebied van keuringen, zo druk zelfs dat er wachtlijsten zijn ontstaan waardoor Defensie extra keuringspersoneel nodig heeft om het keuringsproces te versnellen. Ondanks dat is het toch bijzonder dat nog steeds niet alle functies bij Defensie zijn vervuld. Dit heeft misschien te maken met het feit dat voor zware functies veel kandidaten ongeschikt lijken te zijn. Naast Fulltime-functies staan er bij Defensie ook Parttime functies open voor reservisten. Deze functies lijken ook moeilijk vervulbaar te zijn. Tja Defensie zal op een gegeven moment keuzes moeten maken. Keuze heeft Defensie, er is aanbod genoeg.