Defensie en Prinsjesdag 2009

afbeelding van P Geertsma

Het is bijna Prinsjesdag 2009. Veel mensen zijn erg benieuwd wat er op deze dag door de Nederlandse regering naar voren wordt gebracht. Tijdens deze derde dinsdag van september zal Koningin Beatrix de troonrede voorlezen. Hoewel ze zelf geen directe invloed heeft op het beleid van de regering heeft Koningin Beatrix wel een ceremoniële functie. In de troonrede wordt het regeringsbeleid uitgesproken voor het komende jaar. De aankomende Prinsjesdag die zal worden gehouden op dinsdag 14 september 2009 zal in het teken staan van bezuinigingen en voorbereidingen op de komende jaren. De economische crisis heeft de laatste tijd een behoorlijke impact gehad op de Nederlandse economie. Er zijn veel mensen werkloos geraakt en daarnaast hebben vele anderen problemen met betrekking tot de financiering en verkoop van hun huis.

De Nederlandse Defensie is het afgelopen jaar één van de weinige organisaties geweest die echt op grote schaal investeerde in personeel. In tegenstelling tot veel bedrijven in de particuliere sector heeft de Nederlandse Defensie een drukke periode achter de rug die zich richtte op het aantrekken van nieuw personeel in plaats van het afstoten er van. Er staan op dit moment nog duizenden functies open bij Defensie. Deze functies richtten zich zowel op uniformberoepen als op burgerfuncties. Door de grote hoeveelheid sollicitanten zijn er zelfs wachtlijsten bij Defensie ontstaan voor de militaire keuringen.

De overheid investeerde de laatste tijd voldoende in het wervingsbeleid van Defensie. Daarnaast zorgde de overheid er voor dat de organisatie van Defensie niet kromp op het gebied van FTE’s (voltijd functies). Nu komt Prinsjesdag echter zeer dicht bij. Zal de overheid van Nederland Defensie ontzien in haar bezuinigingen? Dit is een vraag die terecht gesteld kan worden. We zullen het antwoord moeten afwachten.