Defensie banen op internet

afbeelding van P Geertsma

Defensie is nog steeds druk bezig met het werven van nieuwe sollicitanten voor de vacatures die binnen haar organisatie openstaan. Na verschillende wervingsmethodes te hebben toegepast (waaronder de aanbrengpremie voor nieuw personeel) heeft Defensie nieuwe plannen voor haar werving bedacht. Ondanks de afnemende uitstroom van militair personeel blijkt een goede wervingscampagne nog steeds nodig. Er komen wel steeds meer sollicitanten maar dat blijkt niet voldoende te zijn om alle functies binnen Defensie te vervullen. Van de sollicitanten valt namelijk een aantal af door de verplichte psychologische en medische keuring. Wegens de economische crisis komen steeds meer werknemers op straat te staan. Dit heeft onder andere geleid tot meer sollicitanten bij Defensie. In de eerste helft van 2009 kamen ongeveer 20 procent meer sollicitanten bij Defensie. Er was echter een uitstroom van ongeveer 30 procent. Een goede reden om meer wervingsinspanningen te verrichten. Het internet lijkt een goede bron voor nieuwe sollicitanten.

Defensie wil op de Nederlandse handelswebsite Marktplaats ook wervingsactiviteiten ondernemen. Volgens Staatssecretaris Jack de Vries is de website Marktplaats bij iedereen bekend en kan daardoor een grote groep mensen worden bereikt. Dit zou volgens hem een goed middel zijn om mensen te interesseren voor een baan bij Defensie.

Defensie plaatst haar vacatures van verschillende krijgsmachtonderdelen waarschijnlijk in de rubriek ‘personeel gezocht’. De komende 6 maanden zullen er ongeveer 100 vacatures worden geplaatst van zowel de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Er zullen verschillende vacatures worden geplaatst. De functies verschillend op het gebied van taken maar ook op het gebied van opleidingsniveau. Door een zo breed mogelijk aanbod van vacatures hoopt Defensie een brede doelgroep te bereiken. De vacatures zullen duidelijk omschrijven wat de functie inhoudt en daarnaast zal helder worden omschreven hoe men zo snel mogelijk kan reageren.

In eerste instantie zullen de vacatures van Defensie op basis van proef worden uitgezet. De vacatures zullen een half jaar worden geplaatst. Na afloop van dat half jaar wordt gekeken wat de resultaten zijn en of deze voldoende zijn om in de toekomst verder te gaan met deze manier van werven.