Contactlenzen of bril bij sollicitatie voor piloot bij Koninklijke Luchtmacht

afbeelding van P Geertsma

Wanneer je piloot wilt worden bij de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht moet je lichamelijk en geestelijk in topconditie zijn. Tijdens de psychologische en medische keuring wordt de kandidaat ingedeeld in verschillende clusters. Kandidaten die voor een functie als piloot in aanmerking willen komen moeten over het hoogste cluster beschikken. In het verleden noemden ze dit een A-keuring. Tegenwoordig heet dit volgens mij een cluster 1. Een erg belangrijk aspect bij deze keuring is het gezichtsvermogen. Een piloot moet goed kleuren kunnen waarnemen en scherp kunnen zien. In een vliegtuig komt namelijk veel waarnemingsvermogen te pas en moet een piloot snel kunnen anticiperen. Piloten mogen daarom niet afhankelijk zijn van een bril, gewone contactlenzen of nachtcontactlenzen. Tijdens de keuring kan in het onderzoek naar het gezichtsvermogen eenvoudig worden vastgesteld hoe goed de ogen van de sollicitant zijn. Wanneer hij of zij gebruik maakt van nachtlenzen komt dat al spoedig aan het licht. Daarom is het verstandig om nog voor de aanvang van de keuring rekening te houden met deze fysieke eis bij een sollicitatie voor een functie als piloot bij de Koninklijke Luchtmacht.