Competenties voor een opleiding bij de Koninklijke Militaire Academie

afbeelding van P Geertsma

Aanpassingsvermogen: je kunt je aanpassen aan verschillende situaties, zowel aan mensen als aan omstandigheden.

Besluitvaardigheid: je bent in staat om weloverwogen besluiten te nemen ook wanneer er weinig tijd is om alle informatie af te wegen.

Coachen: het coachen van medewerkers is vaak belangrijk om samen tot een goed resultaat te komen. Als iemand fouten maakt heb je geduld en kun je duidelijk uitlegen wat er moet veranderen.

Creativiteit: als er problemen zijn of vraagstukken dan kun je creatieve oplossingen bedenken zodat het gewenste resultaat wordt bereikt.

Delegeren: als leidinggevende kun je niet alles alleen doen maar moet je in staat zijn om taken aan anderen te geven. Het is belangrijk dat je goed in de gaten hebt wie voor welke taak geschikt is.

Discipline: het leger draait voor een groot deel om discipline. Als leidinggevende moet je een voorbeeldfunctie vervullen naar je ondergeschikten. Niet alleen op het gebied van je uiterlijke verschijning maar ook in je werkhouding moet je getuigen van discipline zodat je de Nederlandse krijgsmacht zo goed mogelijk kunt presenteren.

Doorzettingsvermogen: wanneer je tegen moeilijkheden of tegenslagen aanloopt is het van belang dat je niet opgeeft maar doorzet tot je het beoogde resultaat bereikt.

Groepsgericht leidinggeven: je moet in staat zijn om leiding te geven aan groepen mensen. Je hebt overwicht en kan duidelijk instructies geven en vragen goed beantwoorden. Ook kun je omgaan met eventuele weerstanden die in een groep zowel onderling als naar jou toe kunnen voorkomen.

Initiatief nemen: is erg belangrijk voor een leidinggevende omdat je geen afwachtende houding moet hebben maar moet anticiperen op verschillende situaties.

Integriteit: wees duidelijk en oprecht zowel naar collega’s als naar andere personen waar je in je functie mee te maken krijgt. Je vertegenwoordigt de Nederlandse krijgsmacht.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: is noodzakelijk om opdrachten over te dragen aan ondergeschikten en daarnaast moet ook met hogere officieren worden gecommuniceerd.

Onderhandelen bij conflicten: soms lopen dingen niet helemaal goed en ontstaan er conflicten. Deze conflicten ga je niet uit de weg maar probeer je op te lossen. Het zoeken naar oplossingen moet vaak gebeuren in samenwerking met anderen. Je moet daardoor goed kunnen luisteren en reflecteren.

Oordeelsvorming: op basis van verschillende informatiebronnen ben je in staat om situaties goed in te schatten en daar naar te handelen. Je kunt weloverwogen beslissingen maken en bent in staat daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen.

Organisatiebewustzijn: de defensie is een unieke organisatie met unieke doelstellingen. Je bent je van deze organisatie en haar visie bewust en kunt deze goed naar buiten toe uitdragen.

Overtuigingskracht: je kunt mensen overtuigen van het organisatiebeleid en kunt ze er toe bewegen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstellingen.

Samenwerken: is erg belangrijk in een grote organisatie als de Nederlandse defensie. Je bent in staat om met verschillende mensen met verschillende achtergronden te werken om samen tot een goed resultaat te komen.

Stressbestendig: in drukke periodes kan stress ontstaan maar jij bent wel in staat om je hoofd koel te houden.

Wanneer je bovenstaande competenties bezit en aan het gewenste opleidingsniveau voldoet heb je een grote kans om je opleiding tot officieer bij de Koninklijke Militaire Academie goed af te ronden. Dan wacht je een mooie uitdagende baan waarin je een bijdrage levert aan de vrede en veiligheid van burgers over de hele wereld.