Communcatie als wapen van Defensie

afbeelding van P Geertsma

Communicatie is een van de belangrijkste wapens die een krijgsmacht kan beschikken. Door een goede communicatie kan snel worden geanticipeerd aan het front. Zo kunnen soldaten tijdig worden ingezet door bijvoorbeeld helikopters. Daarnaast kan goede communicatie tussen krijgsmachtonderdelen er ook voor zorgen dat (gewonde) militairen snel van het front kunnen worden weggevoerd. Ook bij het inschakelen van luchtsteun is communicatie erg belangrijk. De Nederlandse Defensie weet dat communicatie erg belangrijk is en traint haar militairen daar zo goed mogelijk in. In de verschillende trainingen wordt niet alleen gekeken naar de communicatie tussen militairen van een bepaald krijgsmachtonderdeel onderling maar ook tussen de verschillende krijgsmachtonderdelen met elkaar. Zo kunnen de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee effectief met elkaar samenwerken wanneer dat nodig is in bijvoorbeeld crisisgebieden. Naast de communicatie binnen de Nederlandse krijgsmacht is er vaak in verschillende trainingen ook aandacht voor communicatie tussen bondgenoten binnen de VN. Soms ben je afhankelijk van de luchtsteun van bijvoorbeeld de Amerikaanse luchtmacht. Ook kun je als militair intensief samenwerken met de lokale bevolking ik een crisisgebied die je helpt met de wederopbouw van hun land. Ook hier is een goede communicatie erg belangrijk. Communicatie is als het ware een soort wapen en behoort binnen de krijgsmacht goed op elkaar te zijn afgestemd. Een goede communicatie kan levens redden.