Commandant der Strijdkrachten

afbeelding van P Geertsma

De hoogste militaire rang in Nederland is de Commandant der Strijdkrachten. Hij is verantwoordelijk voor de Nederlandse krijgsmacht en moet er voor zorgen dat de organisatie van Defensie in stand wordt gehouden en verbeterd. Defensie is echter geen kleine organisatie. Er werken meer dan 20.000 mensen voor Defensie en er komt een hoop bij kijken om zo'n omvangrijke organisatie goed te leiden. Daarnaast zijn er binnen Defensie allemaal suborganisaties met een eigen karakter en cultuur. Denk maar eens aan de verschillen tussen de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Al deze onderdelen vallen onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten. Daarnaast is hij tevens de militaire adviseur van de minister. De Commandant der Strijdkrachten is niet alleen een militaire maar ook een politieke functie waarbij voortdurend het belang van de krijgsmacht in een groter verband moet worden gezien. De Nederlandse krijgsmacht is namelijk niet een op zichzelf staand leger, het werk met veel meer legers samen zowel in Europees als wereldwijd verband. De verschillende belangen die zowel internationaal als nationaal bij de krijgsmacht komen kijken maken de van de Commandant der Strijdkrachten uitdagend maar ook zeer complex.